(+420) 737 188 653   
 info@fotonahrob.cz   
POTŘEBUJETE RADU?
© Ing. Nikola Zemánek, FOTO NA HROB.cz
info@fotonahrob.cz     (+420) 737 188 653

 JAKOU ZVOLIT PŘEDLOHU

VZPOMÍNKA, KTERÁ NEVYBLEDNE...

Kvalita   předlohové   fotografie   určuje   velkým   dílem   výsledný   vzhled   finálních   výrobků. Technologicky   nejsme   limitováni   různou   kvalitou   fotografií   od   zákazníků.   Snažíme   se však, aby dodané fotografie byly co nejlepší. Pěkný výsledek = spokojený zákazník.  
PAPÍROVÉ ORIGINÁLY
SKENY
FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU (kompakt, DSLR)
FOTOGRAFIE POŘÍZENÉ TELEFONEM
NEGATIVY
Zakázky přijímáme od zákazníků s různou znalostí fotografického / digitálního zpracování. Proto žádné obavy a pošlete fotografie, které máte k dispozici. Je-li třeba, řešíme kvalitu předloh individuálně telefonicky nebo e-mailem. Přidáváme užitečné informace a doporučení:
V    současnosti    jsou    asi    nejdostupnější     BAREVNÉ     PASOVÉ    FOTOGRAFIE .    Co    do    počtu    přijatých    zakázek    jde    o nejrozšířenější   předlohy .   Jejich   kvalita   (ostrost,   rozlišení,   povrchová   struktura,   tón)   se   liší   v   závislosti   na   výrobním zařízení    fotolabu,    kde    a    kdy    byly    vyrobeny,    a    jak    byly    následně    skladovány    (často    v    pěněžence).    Tyto    formáty zvětšujeme   do   požadovaného   formátu    dle   zvoleného   typu   produktu.   Jedná   se   ve   výsledku   o   zvětšeniny.   U   zvětšenin je   potřeba   počítat   s   normální   drobnou   ztrátou   tiskové   kvality.   Pasové   formáty   mají   menší   podíl   oděvu   a   pozadí   ve prospěch   velikosti   hlavy.   To   se   projeví   na   finální   kompozici   větší   velikostí   portrétu.   I   přes   uvedená   fakta,   jde   o nejběžnější předlohy a zákazníci dobře akceptují finální výsledky.
MODERNÍ PLASTOVÉ IDENTIFIKAČNÍ KARTY
Ve   velké   míře   jsou   zastoupeny   SKUPINOVÉ   FOTOGRAFIE    (fotografie   z   běžného   života,   oslav,   výletů,   svateb   apod..). Velikost   hlavy,   stejně   jako   kvalita   fotografie,   na   těchto   fotografiích   velmi   kolísá   a   jedná   se   často   o   portrétní   miniatury . U   těchto   následných   zvětšenin   jsou   rovněž   po   zvětšení   patrné   nedostatky   malého   originálu.   Kontrast,   ostrost   a struktura   papíru.   V   tomto   ohledu   vycházejí   lépe   starší   černobilé   fotografie,   díky   kvalitnějšímu   detailu.   Ve   velké většině případů zde odstraňujeme původní rušivé pozadí a nahrazujeme jej novým neutrálním jemně stínovaným.
V současnosti již menší skupinou jsou   ČERNOBÍLÉ PASOVÉ / PRŮKAZOVÉ FOTOGRAFIE . Jde o starší ateliérové fotografie různých velikostí, které vynikají  ostrostí, krásnou kresbou, světlem a kontrastem . Jde o velmi   dobrou volbu
Nejrůznější   ATELIÉROVÉ   a   PROFESIONÁLNÍ   FOTOGRAFIE    jsou   rovněž   velmi   dobrou   volbou .   Fotografie   různých velikostí, které vynikají krásnou kresbou, světlem a dobrým kontrastem .
Jedná se o digitální data, vzniklá skenováním nejčastěji papírových originálních fotografií pomocí SKENERU.
Nevíte-li si rady se skenerem, pošlete fotografie poštou na adresu KERAMPRINT, Martinovská 48, Ostrava 723 00 a zdarma  vaše předlohy naskenujeme.
Máte-li   fotografie   ve   formě   souborů   z   digitálního   fotoaparátu,   pošlete   je   bez   úprav    (bez   oříznutí   apod.)   v   datové formě.   Fotografie   NETISKNĚTE   např.   ve   fotokiosku   nebo   na   domácí   tiskárně   -   výrazně   se   sníží   kvalita   pro   další reprodukci a zpracování. Určení osob/osoby stačí krátkým komentářem (např. starší muž s knírem v modré košili).  
Velikost   souboru   v   pixelech   má   vliv   na   ostrost   portrétu   po   převedení   do   tiskové   velikosti.   Pokud   si   nejste   jistí   kvalitou digitálních dat, jednoduše je pošlete. V případě, že je foto nevyhovující, vás budeme informovat.  
I   z   fotografií   pořízených   telefonem    lze   vyrobit   pěknou   porcelánovou   fotografii.   Záleží   však   na   kvalitě   zdrojové fotografie   -   ta   je   v   současnosti   nesmírně   proměnlivá.   Velikost   souboru   v   pixelech   má   vliv   na   ostrost   portrétu   po převedení   do   tiskové   velikosti.   Pokud   si   nejste   jistí   kvalitou   svých   digitálních   dat,   jednoduše   je   pošlete.   V   případě,   že je foto nevyhovující, vás budeme informovat.  
Skenujeme i transparentní předlohy (nejčastěji kinofilm a středoformát).
KRESBY, OBRAZY, PEROKRESBY
Dobře naskenované nebo kvalitně přefocené kresby, perokresby a obrazy jsou také vhodné pro další zpracování.
Nejsou vhodné pro zpracování.   
KOPIE Z DOMÁCÍCH / KANCELÁŘSKÝCH TISKÁREN
Nejsou vhodné pro zpracování.   
NEdoporučujeme  však přefocení papírové fotografie  telefonem, jako na ukázce:  
NE
Často   je   foto   přefoceno   za   nevhodných   světelných   podmínek   (kuchyňské   světlo vrhající   stíny,   odchyluje   barvu,   apod.),   pod   nevhodným   úhlem   (vede   k   deformaci tváře) a často se ztrátou ostrosti.