(+420) 737 188 653   
 info@fotonahrob.cz   
POTŘEBUJETE RADU?
© Ing. Nikola Zemánek, FOTO NA HROB.cz
info@fotonahrob.cz     (+420) 737 188 653

VÝROBA

VZPOMÍNKA, KTERÁ NEVYBLEDNE...

Správné vypálení ovlivňuje finální kvalitu.
Pohled do pece, 700°C - 1000°C
Základní   vlastností   fotografií   na   porcelánu,   keramice   a   smaltu,   je   jejich   finální   stálost   ve venkovním   prostředí   -   musí      odolávat   teplotním   extrémům,   srážkám   a   slunečnímu záření (UV) po desítky let .  
Při   výrobě   vycházíme   z   fotografických   předloh   dodaných   zákazníky.   V   současnosti   se jedná    o    kombinaci    digitálních    dat    a    papírových    fotografií,    popř.    negativů.    Fotografie graficky   upravujeme   do   požadovaných   formátů,   dle   zvoleného   typu   finálního   porcelánu. Nedílnou     součástí     jsou     retuše,     montáže     a     specifická     předtisková     příprava, respektující požadavky keramického tisku.
Na   rozdíl   od   běžných   tiskových   technik,   využívajících   tiskové   materiály   hlavně   na   bázi organických   látek,   používáme   v   našich   aplikacích   jako   nositele   barevnosti   anorganické pigmenty.   Tím   se   na   jednu   stranu   sníží   barevný   rozsah   tisku   (bežný   jev   u   keramického tisku),   ale   právě   tento   fakt   nám   umožní   vzniklý   obraz   vypalovat   při   v ysokých   teplotách 700°C - 1000°C  a tím ho dokonale fixovat do porcelánového glazurovaného podkladu.
Ve   speciálních   pecích   vypalujeme   početné   sady   porcelánových fotografií.      Pro      konkrétní      typy      porcelánu      máme      přesně definované   a   odladěné   vypalovací   křivky   tak,   aby   byly   výsledkem precizně   vypálené   fotografie,   které   vynikají   extrémní   odolností vůči   vnějším   vlivům.   Celý   proces   výpalu   kontrolujeme   s   přesností jednotek °C.
Během   výpalu   dochází   v   peci   k   fůzovaní   jednotlivých   technologických   vrstev.   Tento tepelně   vysoce   náročný   proces   má   vliv   na   výsledné   podání   fotografie .   Světlost barvy    a    barevné    tóny    mohou    být    po    výpalu    trochu    posunuté    proti    originálu předlohy.   Musíme   tedy   dopředu   počítat   s   těmito   vlivy   (to   se   dobře   píše,   ale   hůře činí..)   a   korigovat   fotografie   s   ohledem   na   požadovaný   finální   vzhled.   To   činí   z výroby náročnější proces , než se může na první pohled zdát.
Z   výše   uvedených   důvodů   se   proto   v   keramickém   tisku   nehraje   na   zcela   přesnou barevnou    shodu    s    předlohou,    ale    na    dosažení    co    možná    nejvíce    uspokojivého výsledku  v mezích technologických limitů.